Tài Trợ

Gluta Pearl
forlax
Pan Clinic
Hatha
Chrono Time
Tanamera
Bonivia
Miss Fairy
Versace
DL Duy
Huy Nguyễn
Quốc Hùng Studio
Thann
Nối kết nối
Beauty House Spa
«
»
08 SP_THáNG 10

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC LIKE SHARE VÒNG LOẠI

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC LIKE SHARE VÒNG LOẠI

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC LIKE SHARE VÒNG LOẠI

BTC xin hướng dẫn cách thức bình chọn Like Share Vòng loại như sau:

Bước 1: Click vô thí sinh bạn yêu thích

 

Bước 2: Click nút “Album Facebook

  

Bước 3: Album thí sinh trên FanPage cuộc thi sẽ hiển thị như sau.

 

Bước 4: Kéo xuống dưới cùng Album, Click nút “Like”,“Share” (Phiên bản Tiếng Anh), “Thích” “Chia sẻ” (Phiên bản Tiếng Việt)

 

 

 

 

Super User

Tin Tức

Young Media