Tài Trợ

Gluta Pearl
forlax
Pan Clinic
Hatha
Chrono Time
Tanamera
Bonivia
Miss Fairy
Versace
DL Duy
Huy Nguyễn
Quốc Hùng Studio
Thann
Nối kết nối
Beauty House Spa
«
»
Số điện thoại Bình chọn thí sinh Lời nhắn Điểm
0986521124 Trần Thị Đào - 140219 Hair salon An Tuong. You are number one +5
0903368126 Trần Thị Đào - 140219 Chuc Em Luon toa sang +5
01678222993 Trần Thị Đào - 140219 chuc thj tot +5
01245410369 Trần Thị Đào - 140219 Chuc con gai cua bo dat giai cao +5
01686236374 Trần Thị Đào - 140219 Chuc con gai cua bo dat giai cao +5
01245410369 Trần Thị Đào - 140219 Chuc con gai cua bo dat giai cao +5
01686236374 Trần Thị Đào - 140219 Chuc con gai cua bo dat giai cao +5
0972356459 Trần Thị Đào - 140219 C o m e o n ! +5
01213406480 Hồng Túy Quân - 140127 co len con gai cua me +1
0908216946 Hồng Túy Quân - 140127 chuc ban may man tiep tuc vao vong tiep theo nhe +1
01264521148 Hồng Túy Quân - 140127 vo vong 18 roi con cho gi nua ma khong vo vong tiep theo luon luon ung ho em co len em +1
01213406480 Hồng Túy Quân - 140127 co len con gai cua me +1
01656351981 Phan Mỹ Nhung - 140281 10 97637 +5
0987442242 Phan Mỹ Nhung - 140281 10 97637 +5
01213406480 Hồng Túy Quân - 140127 co len con gai cua me +1
0932041345 Nguyễn Thị Chiêu An - 140080 VAO TOP CUOI NHA C +5
0932041345 Nguyễn Thị Chiêu An - 140080 CHUC CHI THI TOT +5
0906326636 Phan Mỹ Nhung - 140281 097637 +5
0963979119 Phan Mỹ Nhung - 140281 097637 +5
0933447999 Phan Mỹ Nhung - 140281 097637 +5
0979112212 Phan Mỹ Nhung - 140281 097637 +5
01638555558 Phan Mỹ Nhung - 140281 get----getgetgetget----get----get +5
01638555558 Phan Mỹ Nhung - 140281 --get--getget------------get----get +5
01638555558 Phan Mỹ Nhung - 140281 ----get----getgetget----get----get +5
01638555558 Phan Mỹ Nhung - 140281 ----get----get------------get----get +5
01638555558 Phan Mỹ Nhung - 140281 ----get----getgetget--------get +5
01213406480 Hồng Túy Quân - 140127 co len con gai cua me +1
Số điện thoại Nhận xét và Lời nhắn cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Cúc Điểm
01684589585 chuc em thi tot +1
0908029767 hello chuc Cuc thi tot +1
0918253081 204 CHUC EM THI TOT +5
0903335505 HELLO EM _HUC E DAT GIAI NHAT +5
0906607281 xin chao chuc Cuc dat giai nhat +1
0903754139 CHUC CON THI TOT +1
0903754139 CHUC CON THI TOT +1
0903754139 CHUC CON THI TOT +1
0903754139 HELLO CHUC CON DAT GIAI NHAT +5
0903754139 HELLO CHUC CON DAT GIAI NHAT +5

Nguyễn Thị Thanh Cúc

  • Đơn vị công tác: Royal Lotus Hotel SaiGon TPHCM
  • Tuổi: 25

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Hiện tại mình đang làm việc tại Royal Lotus Hotel SaiGon TPHCM. Công việc của mình là một nhân viên Lễ Tân, thường xuyên gặp gỡ tư vấn cho khách nước ngoài khi đến sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty. Sở thích của mình là nấu ăn cho gia đình và bạn bè, đọc sách và nghe nhạc. Mình đăng ký tham gia chương trình này với tinh thần giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn mới và muốn thử sức mình ở một sân chơi mới.

Album Facebook

 

Tin Tức

Young Media